Të licencuarit
3141 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje NKM-a u vezi sa Etičkog Kodeksa NKM-2016/03 za Pružaoca Audiovizuelnih Medijskih Usluga na Republici Kosova

11 February 2020

Nezavisna Komisija za Medije donosi Odluka da obustavi postupak za izmenu i dopunu Etičkog Kodeksa NKM-2016/03 za Pružaoca Audiovizuelnih Medijskih Usluga na Republici Kosova.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE