3142 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE ZA JEDAN ČLAN NKM-a

18 February 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući na član 11 Zakona Br. 04/L-44 o NKM-a  Odlluke od Skpuštine  Republike Kosova Br. 06 –V–321, datum 28.02.2019, objavljuje javni oglas za nominaciju jedan (1) član NKM-a iz redova manjinskih zajdnice.
 
Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije registovane u Republici Kosovo.

Primanje nominacija ċe početi od 18. februar 2020 do 3. mart 2020 godine u 16 časova.

Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a ili skenirani preko elektronske pošte info@kpm-ks.org.

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.

Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

-    elektronske pošte info@kpm-ks.org; i arsim.dreshaj@kpm-ks.org

-    telefon 038 245 031, ili

-    lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza  Pejton  10000, Priština.

 

Nezavisna Komisija za Medije