3143 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje za licencirane u vezi sa Vanrednim Izborima za Predsednika Opštine Podujevo

21 February 2020

Nezavisna Komisija za Medije obaveštava sve pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga da tokom izborne kampanje Vanrednim Izborima za Predsednika Opštine Podujevo, licencirani od strane NKM-a moraju da deluju u skladu sa zakonodavstvom NKM-a, kao i sa:

Takođe, u skladu sa Zakonom o izborima, licencirani su dužni da NKM-u dostavljaju izborne dnevnike:

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE