3150 - Lajmi_i_plot | KPM

18 December 2019

U skladu sa Zakonom br. 04/L-44, član 3 tačka 1.1, NMK ima mandat da razvije Strategiju za prelazak na digitalno emitovanje u Republici Kosovo kao i druge strateške dokumente za audio-vizuelne medijske usluge.

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) 16. decembra 2019. godine, dostavila je Vladi Republike Kosovo STRATEGIJU ZA PRELAZAK NA DIGITALNO ZEMALJSKO EMITOVANJE U REPUBLICI KOSOVO. Proces izrade Strategije počeo je pre nekoliko godina, a dokument koji je danas poslat Vladi predstavlja posao koji je NKM obavio u saradnji i konsultacijama sa svim relevantnim institucijama i zainteresovanim stranama.

Izrada Strategije se vrši praćenjem postupaka javnih konsultacija u okviru zakonske obaveze i uključivanjem široke baze konsultacija sa relevantnim lokalnim i međunarodnim institucijama kao i nacionalnim i regionalnim / lokalnim medijskim industrijama.

Ovom strategijom NKM ima za cilj da uspostavi snažnu pravnu i sveobuhvatnu osnovu koja će omogućiti uspešnu realizaciju digitalizacije kao velikog nacionalnog projekta.

Digitalizacija je rezultat tehničko-tehnološkog razvoja, koji za sobom ima rokove zadate na međunarodnom nivou. NKM namerava da poštuje postavljene rokove i veruje da će, ako se postigne saradnja i koordinacija radova, Kosovo taj proces proći uspešno i bez primetnih odlaganja, stvarajući prilike građanima Republike Kosovo da koriste kvalitetne usluge koje se pružaju digitalnim emitovanjem.