3151 - Lajmi_i_plot | KPM

28. FEBRUARA 2020 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

25 February 2020

Sledići sastanak NKM-a će se održati 28 februara 2020, s’početkom u 13:30 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE