Të licencuarit
3188 - Lajmi_i_plot | KPM

Odlaže se rok za komentare za Nacrt Uredbe o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga

23 April 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), na sastanku održanom 31 januara.2020.godine, odobrila je za javnu raspravu: NACRT Uredba o Distribuiranju Pruzaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga.  Period otvoren za javne komentare bio je od 3 februara.2020.godine do 30 aprila. 2020.godine. Kako bi pružili dodatne mogućnosti svim zainteresovanim stranama da dostave svoje pismene komentare, za gore pomenutu uredbu, NKM je odlučila da produži rok na neodređeno vreme otvoreno za javne komentare.

Razlog za odlaganje roka na neodređeno vreme je zbog vanredne situacije izazvane pojavom  Covida 19. Za svaku promenu iz ovog obaveštenja, NKM će blagovremeno obavestiti zainteresovane strane i javnost.

NKM poziva predstavnike pružaoca audiovizulenih medijskih usluga i druge zainteresovane strane, da svoje pismene komentare dostave putem e-maila:info@kpm-ks.org.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE