Të licencuarit
3193 - Lajmi_i_plot | KPM

Odlaže se rok za komentare za Nacrt Uredbe o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga se do 26 juna. 2020 godine

04 June 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) uzimajući u obzir trenutnu situaciju stvorenu nakon pojave virusa Covid-19 i na Republici Kosova i nedavno odluku Vlade Republike Kosovo - Ministarstvo Zdravlja da se vrate u normalu, obaveštava vas da je odložila rok otvorenog perioda za javne komentare za Nacrt Uredbe o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga. 

NKM sa ciljem pružanja dodatne moguđnosti svim zainteresovanim stranama da daju pismene komentare, za gore navedenu uredbu, donela je odluku da produži rok za javne komentare do 26 juna.2020.godine.

NKM poziva predstavnike pružaoca audiovizulenih medijskih usluga i druge zainteresovane strane, da svoje pismene komentare dostave putem e-maila: info@kpm-ks.org .

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE