3199 - Lajmi_i_plot | KPM

Obeveštenje

22 June 2020

Izvršna Kancelarija Nezavisna Komisija za Medije obaveštava licencirane i javnost da od dana 20 juna 2020.godine, neće biti u mogućnosti da održavanja redovnih sastanaka i posledično donošenje odluka. To je zato što je mandat Predsedniku i još jednom članu istekao mandat 30 maja 2020.godine, dok Podpresednici je istekao madant 20 juna 2020.godine.

Prema Zakonu Br.04/L-44 za Nezavisnu Komisiju za Medije, Član 15 Procedure rada NKM-a, tačka 2 kaže:

2.NKM smatra se da je konstituisana ako je na prvoj sednici prisutno najmanje dve trećine članova NKM-a.

Trenutno Komisija ima 4 člana, tako da bi trebalo da bude najmanje 5 od 7 članova, kako bi izabrali Predsednika i Podpresednika. Stoga, u ovom sastavu, izbor predsednika i podpresednika ne može da se održi do imenovanja novih članova od strane Skupštine Republike Kosovo.

Dok se rad Izvršne Kancelarije u izvršavanju njenih zadataka definisanih zakonodavstvom NKM-a, i dalje normalno razvija.

 

Izvršna Kancelarija NKM-a