3200 - Lajmi_i_plot | KPM

PODSEĆANJE U VEZI POSLEDNJEG ROKA ZA PLAĆANJE GODIŠNJE TARIFE ZA LICENCU

24 June 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM),  podseća sve licencirane koji još nisu platili godišnju tarifu, da je poslednji rok za ispunjavanje ove zakonske obaveze je 30 jun 2020.godine.

Suprotno inicijativi NKM-a da se licencirani oslobode od plaćanja godišnje tarife za 2020 godinu, zbog posledica pandemije Covid 19, nemoguće je konkretizovati takvu inicijativu, zbog zakonskih prepreka.

Plaćanje godišnje tarife je zakonska obaveza svih licenciranih određena Zakonom Br.04/L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije odnosno član 26, koji propisuje da su mediji dužni da plaćaju godišnju tarifu za licencu NKM-a, u skladu sa kategorijama licenciranja utvrđenim Uredbom NKM 2017/2013 za godišnju tarifu za licencu.

Izražavajući željenje, NKM upućuju sve licencirane da izvrše plaćanje godišnje tarife za licencu NKM-a prema roku utvrđenim podzakonskim aktom, ispunjavajući na taj način svoju zakonsku obavezu.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE