Të licencuarit
3206 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE ZA DVA ČLANA NKM-a

18 September 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući na član 11Zakona Br. 04/L-44 o NKM-a, objavljuje javni oglas za nominaciju dva (2) člana NKM-a iz redova Albanske zajdnice. 

Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije registovane u Republici Kosovo.

Primanje nominacija ċe početi od 18 septembra 2020 do 2 oktobra 2020 godine u 16 časova.

Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a ili skenirani preko elektronske pošte info@kpm-ks.org, arsim.dreshaj@kpm-ks.org i arsimdreshaj@gmail.com .

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.

Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

  • elektronske pošte info@kpm-ks.org,
  • telefon 038 245 031, 045 721 604 ili
  • lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton  10000, Priština.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE