Të licencuarit
3210 - Lajmi_i_plot | KPM

INTENZIFIKACIJA U SARADNJI IZMEĐU NKM I AAM

28 September 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) i Agencija za Audiovizuelne Medije (AMA/AAM) održali su radni sastanak u Petak, 25.09.2020, u kancelariji AMA u Tirani.

Na ovom sastanku, Izvršni Direktor NKM-a, g. Luan Latifi i Predsednik AAM g. Gentian Shala, razgovarali su o intenzifikaciju saradnje i sistematskoj komunikaciji institucija, u službi konsolidacije institucionalnih performansi za regulisanje audiovizuelnog tržišta. Glavna tema razgovora bio je proces prelaska sa analognog na digitalno emitovanje. Takođe, nove tehnološke primene u polju medija ostaju aspekti gde NKM i AAM imaju priliku da dalje intenzifikuju razmenu informacija i iskustava, na osnovu i prakse regulatora u EU zemljama.

Druga tačka o kojem se razgovaralo na sastanku je uloga i uticaj prenosa preko granica, gde se emituju audio-vizuelni entiteti iz Albanije na teritoriji Republike Kosovo, i obrnuto za entitete od Kosova do Albanije. U cilju rešavanja nastalih problema, na različite žalbe građana iz obe države, razgovaralo se o mogućnosti razmene informacija od dve institucije radi njihovog bržeg i profesionalnog rešenja.

Razmena virtuelne komunikacije između dve institucije bila je još jedna tačka o kojoj se razgovaralo tokom sastanka, a koja je ocenjena kao mehanizam u korist intenzifikacije saradnje i pokrivanja angažmana od obostranog interesa. Ovo će se vrlo brzo konkretizovati instaliranjem linkova na odgovarajućim službenim online stranama NKM i AAM.

Nezavisna Komisija za Medije