Të licencuarit
3215 - Lajmi_i_plot | KPM

Reakcija u vezi sa uvredljivim jezikom koji se koristi u medijima

07 October 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je pazljivo pratila razvoj događaja koji su se nedavno dogodili u medijima na Kosovu, sa posebnim naglaskom na jezik koji se koristi na televizijskim emisijma u formatu debata i diskusija. NKM je primetila da je tokom emitovanja jedne emisije u više navrata je korišćen vulgaran jezik i klevetu od strane gostiji pozvanih u emisiju.

NKM izražava duboku zabrinutost u vezi sa vulgarnim i uvredvljivim jezikom koji je nedavno korišćen kod jednog PAMU-a na Kosovu, gde tokom razvoja debate između učesnika u emisiji je korišće vulgarni i uvredljiv jezik od strane učesnika u debati.

NKM, je analizirala korišćen jezik u direktnoj emisiji, gde je našla da uprkos  korišćenja vulgarnog jezika koji je u suprotnosti sa Etičkim Kodeksom, odnosno sa članom 4, paragrafom 3, voditelj emisije nije preduzeo dovoljne mere putem kojih bi izbegao i onemogućio nastavak korišćenje vulgarnog i uverdljivog jezika.

Svrha medija u demokratkom društvu treba da bude pravedno informisanje javnosti putem profesionalnog i prihvatljivog jezika u skladu sa standardnim emitovanjem, sa posebnim naglaskom u skladu sa principima određenim Etičkim Kodeksom.

Stoga, NKM ohrabruje audiovizelne medijske usluge da budu pažljivi tokom emitovanja direktnih programa i emisija i preduzmu konkretne mere kako bi izbegli korišćenje vulgarnog i uvredljivog jezika, sa posebnim naglaskom na direktne emisije.

 

Nezavisna Komisija za Medije