Të licencuarit
3217 - Lajmi_i_plot | KPM

22. OKTOBRA 2020 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

21 October 2020

Sledići sastanak NKM-a će se održati 22.  oktobra  2020, s’početkom u 11:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE