Të licencuarit
3219 - Lajmi_i_plot | KPM

30. oktobra 2020 sledeci sastanak NKM-a

28 October 2020

Sledići sastanak NKM-a će se održati 30.  oktobra  2020, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE