Të licencuarit
3234 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje - Stupa na snagu Uredba o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizualnih Medijskih Usluga NKM-2020/01

04 November 2020

Nezavisna Komisija za Medije obaveštava sve licencirane, zainteresovane strane i javnost da  od dana 3. novembra 2020.godine, stupa na snagu Uredba o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizualnih Medijskih Usluga NKM-2020/01.

Na sastanku održanom 30.oktobra 2020.godine NKM odobrio amandamentiranje Uredbe o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizualnih Medijskih Usluga.

NKM, bazirajući se na član 3, paragraf 2, tačka 11 Zakona NKM-a, je pokrenula postupak za amandamentiranje Uredba o distribuiranju pružaoca audio i audiovizualnih medijskih usluga NKM-20216/01.

Kako je predvidjeno procedurom za izdavanje podzakonskih akata (član 8 Zakona za NKM, Zakon Br.04/L-44), NKM, u skladu sa Zakonom, je postavila na javnu raspravu u trajanju od  od  15 radnih dana nacrt amadamentirane uredbe, gde su sve zainteresovane strane imale mogucnost da pismeno daju njihove  komentare/ primedbe u vezi sa promenama u nacrtu Uredba o distribuiranju pružaoca audio i audiovizualnih medijskih usluga. Javna konsultacija pocela je 3.februara 2020.godine i trajala je do 26. juna 2020.godine. Posle primanja javnih komentara, NKM je razmotrila sve komentare i one koje su bile agumentovane, ukljucila u konacan nacrt uredbe.

Uredba o distribuiranju pružaoca audio i audiovizualnih medijskih usluga NKM-2020/01 stupa na snagu na dan potpisivanja i ponistava Uredba o distribuiranju pružaoca audio i audiovizualnih medijskih usluga NKM-2016/01.

Ovde možete Memorandum Objašnjenja i Komentari i odgovori NKM-a vezano za Nacrt Uredbe o Distribuciji audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga.

Nezavisna Komisija za Medije