Të licencuarit
3239 - Lajmi_i_plot | KPM

13. novembra 2020 sledeci sastanak NKM-a

09 November 2020

Sledići sastanak NKM-a će se održati 13. novembra  2020, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE