3240 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje o primeni Uredbe o distribuciji pružaoca audio i audiovizualnih medija usluga NKM-2020/01

13 November 2020

Nezavisna Komisija za Medije je 3. novembra 2020. godine odobrio je Uredbu br. NKM -2020/01 kojim je ukinuo Uredbu NKM -2016/01.

Novom Uredbom NKM -2020/01, posebno članom 9 ove uredbe propisano je da status obaveznog prenosa u distributivnim operaterima uživaju samo zemaljske radiodifuzne televizije (one koje koriste radiodifuznu frekvenciju), dok druge televizije koje rade izvan frekvencijskog opsega ne uživaju status obaveznog prenosa.

U skladu sa članom 10. stav 1. Uredbe IMC-2020/01, pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga koji ne uživaju status obaveznog prenosa, operateri distribucije mogu preneti samo na osnovu važećeg sporazuma sa relevantnim pružaoca medijskih usluga, prema uslovima navedenim u članu 10. Uredbe IMC-2020/01.

Za dodatna pojašnjenja i informacije o ovom pitanju, molimo pogledajte član 10. Uredbe NKM -2020/01.

U prilogu je Spisak pružaoca medijskih usluga sa obaveznim statusom prenosa za njihovo područje pokrivanja, kako je definisano u članu 9, paragrafi 7 i 8 Uredbe NKM-2020/01.

Nezavisna Komisija za Medije