Të licencuarit
3268 - Lajmi_i_plot | KPM

Potpisana zajednička izjava o eliminaciji seksizma u medijima

10 December 2020

U okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, danas na Međunarodni dan ljudskih prava, Nezavisna komisija za medije (NKM) u saradnji sa Kosovskim centrom za rodne studije (KCRS) i Agencijom za ravnopravnost polova (ARP) potpisali su zajedničku izjavu sa Radio-televizijom Kosova (RTK).

Izjavu su potpisali gospodin Ljuan Ljatifi - glavni izvršni direktor u NKM-a, gospođa Luljeta Demoli - izvršni direktor u KCRS, gđa Edi Gusia - izvršni direktor u ARP i gospodin Ngadhnjim Kastrati - generalni direktor RTK, u prisustvu gđe Vlora Nushi, šefice kancelarije UNWomen na Kosovu.

Ova zajednička izjava koju je inicirao Kosovski centar za rodne studije, u saradnji sa Nezavisnom komisijom za medije i Agencijom za ravnopravnost polova, sastavljena je u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti na Kosovu sa medijima kao nosiocem društveno-kulturnih promena.

Kroz ovu izjavu, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Etičkog kodeksa za audiovizuelne medijske usluge, kao i osnovnih principa nediskriminacije i rodne ravnopravnosti zaštićenih i promovisanih Ustavom Republike Kosovo, CEDAW-om, Istanbulskom konvencijom i drugim važećim zakonima, mediji potpisnici ove izjave obavezuju se da će:

- Poštovati Kodeks novinarske etike i striktno se pridržavati pravila poštenog, tačnog i nepristrasnog izveštavanja u kontekstu rodne ravnopravnosti;

- Raditi na uklanjanju seksizma i promovisanju govora mržnje u medijima;

- Poštovati, promovisati i uključivati principe rodne ravnopravnosti i nediskriminacije u postojeće domaće politike;

- Povećati kapacitete novinara za rodno osetljivo izveštavanje o slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Potpisivanje ove izjave je u potpunosti dobrovoljno, poštujući slobodu izražavanja i nezavisnost medija.

Ovu izjavu podržava i vršilac dužnosti predsednika Republike Kosovo i predsednica Skupštine, gđa. Vjosa Osmani koja se obratila medijima sa pozivom da postanu potpisnici deklaracije, u cilju promocije rodne ravnopravnosti na Kosovu.

Izjava je otvorena za potpisivanje i prosleđuje se svim medijima koji dobrovoljno preuzimaju obaveze koje proizilaze iz ove izjave. Izjavu možete naći ovde

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE