Të licencuarit
3285 - Lajmi_i_plot | KPM

28. januara 2021 odrzace je redovni sastanak NKM-a

25 January 2021

Sastanak NKM-a će se održati 28. januara 2021, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE