3290 - Lajmi_i_plot | KPM

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

03 February 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) poziva licencirane NKM-a da se angažuju da profesionalno doprinesu u pokrivanju izborne kampanje Opštih Izbora 14.februara 2021.godine, imajući u obzir važnost pravilnog i nepristrasnog izveštavanja uticajući direktno na jačanje demokratije u našoj zemlji.

Do kraja izbornog procesa, NKM upućuje licencirane da:

  • se angažuju u edukaciji glasača za ostvarivanje njihovih demokratskih prava;
  • pružaju mogućnost javnosti da iznesu svoje brige, mišljenja i potrebe predstavnicima političkih partija i pružiti mogućnost za interaktivnost;
  • pravedno i nepristrasno izveštavaju o dešavanjima u izbornom procesu; pružaju mogućnost za promociju političkih platformi političkih partija u trci kroz različite oblike programa;
  • budu pažljivi što se tiče jezika koji se koristi u programskom sadržaju i da preduzmu potrebne postupke u cilju izbegavanja upotrebe neprimerenog, uvredljivog jezika i govora mržnje u svim emitovanim programima.

NKM upućuje licencirane da osiguraju da emitovani programski sadržaj bude u skladu sa Etičkim Kodeksom Pružaoca Audio-vizuelnih Medijskih Usluga, poštujući etička načela, zaštitu dostojanstva i ljudska prava. Takođe, upućujemo licencirane da deluju u skladu sa Zakonom o Opštim Izborima, Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a, sa posebnim naglaskom na uspunjavanju obaveza predviđenih pravnim okvirom.

Što se tiče političkog reklamiranja, licencirani moraju da postupe u skladu sa važećim zakonodavstvom, posebno u pogledu sadržaja, njihovo trajanje, njihovog identifikovanja (plaćeno ili besplatno), uključujući ovde i naziv organizacije ili odgovornog pojedinca za to. Takođe, PAMU-i bi trebalo pažljivo da se pridržavaju Etičkog Kodeksa, da ne uključuju decu u političke promotivne spotove.

Da bi se izbegao bilo koji negativan uticaj na izborni proces, neophodno je da licencirani budu oprezni tokom izborne tišine, posebno tokom prenosa uživo programskog sadržaja, gde postoji mogućnost zloupotrebe datog prostora, bilo od strane kandidata političkih partija bilo od učesnika programa, da pozovu ili da promovišu neku političku partiju.

Prema tome, u ovom vanrednom izbornom procesu, upućuju se svi licencirani  da ne budu pod uticajem određenih političkih partija ili pojedinaca koji bi naneli štetu izbornom procesu, procesu koji je veoma važan za sve građane Republike Kosovo.

                                                                                  

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE