3302 - Lajmi_i_plot | KPM

11. februara 2021 NKM-a održati vanredni sastanak

10 February 2021

Sastanak NKM-a će se održati 11. ferbruara 2021, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE