Të licencuarit
3311 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM objavljuje Izveštaj za monitoringa medija tokom kampanje za prevremene izbore 2021

02 March 2021

Nezavisna Komisija za Medije danas je objavila “Izveštaj  Monitoringa Pružalaca Audio-vizuelnih Medijskih Usluga tokom kampanje za  prevremene izbore  2021 za Skupštinu Republike Kosovo”.

Svrha monitorisanja za period od 3. februara do 14. februara 2021. godine, bila je procena performansa PAMU-a u skladu sa Poglavljem VIII ovog Zakona, pod nazivom „Mediji tokom izborne kampanje“, kao i sa  Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a. Ovaj izveštaj je realizovan od strane Odeljenje za Monitoring i Analizu (OMA) Izvršne Kancelarije i predstavlja nalaze monitoringa PAMU-a tokom pokrivanja izborne kampanje i perioda izborne tišine do službenog zatvaranja biračkih mesta.

Izveštaj predstavlja rezultate monitoringa rada PAMU-a, koji su pokrivali prevremenu izbornu kampanju za Skupštinu Republike Kosovo.

U monitoringu je uključeno Dvadeset i dva (22) provajdera audio-vizuelnih medijskih usluga bili su uključeni u praćenju, od kojih:

  • Tri (3) sa nacionalnom zemaljskom pokrivenošću (RTK1, KTV i TV21);
  • Četrnaest (14) PAMU sa lokalnim/regionalnim zemaljskom pokrivenošću (TV LIRIA, TV FESTINA, TV PRIZRENI, TV BESA, TV MITROVICA, TV PULS, TV TEMA, TV VALI, TV MIR, TV DUKAGJINI, TV SYRI, TV OPINION, TV HERC, TV MOST); i
  • Pet (5) PAMU sa opštim programom koji se prenose preko distributivnih operatora (RTK2, Kanal 10, ATV, Klan Kosova i TE7).

Dva PAMU sa lokalnim/regionalnim zemaljskom pokrivenošću (TV ZOOM i TV ILIRIA) iz tehničkih razloga nisu bila uključena u ovaj monitoring (praćenje).

Tokom procesa monitoringa, svi oblici medijske prezentacije predizborne kampanje bili su u fokus kao: informativna izdanja, političke spotove, izborne hronike i intervjue i rasprave koje su se emitovale od 16:00 do 24:00 časova.

Nalazi monitoringa pokazuju da je medijsko predstavljanje predizborne kampanje uglavnom bilo objektivno i nepristrasno, u skladu sa odredbama medija u Zakonu o izborima i Etičkom kodeksu za pružaoce audio-vizuelnih medijskih usluga.

Vredi napomenuti da tokom izbornog perioda u NKM-u nijedna stranka nije uputila nijednu žalbu.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE