3348 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

24 March 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) obaveštava javnost i predstavnike audio-vizuelnih medijskih usluga da je na sastanku održanom 16. marta 2021. odlučio da privremeno OBUSTAVI izdavanje licenci za Pružaoce Audio i Audiovizuelnih Medijski Usluga sa emitovanjem putem mreže distributivnih operatora do utvrđivanje novih kriterijuma i procedura za njihovo licenciranje. S tim u vezi, Komisija je odlučila da pokrene postupak za izmenu i dopunu Uredbe o Pružaoce  Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga IMC-2017/02.

Za više detalja, molimo vas nađite u prilogu Odluku.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE