Të licencuarit
3350 - Lajmi_i_plot | KPM

16. aprila 2021 odrzace je redovni sastanak NKM-a

14 April 2021

Sastanak NKM-a će se održati 16. aprila 2021, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE