3351 - Lajmi_i_plot | KPM

Član Nezavisne Komisije za Medije završava svoj mandat

19 April 2021

17. aprila 2021. godine, trogodišnji mandat članice Nezavisne Komisije za Medije gđe. Maja Slavic. Po završetku ovog mandata, Komisija NKM-a trenutno ostaje sa 4 člana od 7 članova koje mora da ima u skladu sa Zakonom o NKM-u, koji se imenuju od strane Skupštine Republike Kosovo.

Nezavisna Komisija za Medije