3353 - Lajmi_i_plot | KPM

Saopštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

20 April 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), 16. aprila 2021. godine, održala je četvrti redovni sastanak za ovu godinu, kojim je predsedavao predsednik NKM-a, gospodin Xhevat LATIFI. Komisija je prvo odobrila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa prethodnog sastanka.

Prema dnevnom redu, Komisija je pregledala Tromesečni izveštaj o radu NKM-a, za period januar-mart 2021.godine Nakon pregleda, Komisija je odobrila Tromesečni izveštaj, koji je na osnovu zakonske obaveze koja proizlazi iz člana 15. Zakona Br. 04 / L-44 o Nezavisnoj Komisiji za Medije, prosleđen Skupštini Republike Kosovo.

Nakon sastanka, Komisija je tretirala nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, koji su se odnosili na licenciranje pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) sa emitovanjem putem mreže OD-a, zahtev za promenu imena.

Pregledani  slučajevi licenciranja navedeni su na sledeći način:

  • ISP upitnik - Odluka o izdavanju licence za PAMU;
  • ISP Dokumentarni film - Odluka o izdavanju licence za pružaoca medijskih usluga;
  • Narodni ISP - Odluka o izdavanju licence za PAMU;
  • AAB Radio - Odluka o promeni imena.

Nakon razmatranja preporuka Izvršne Kancelarije za svaki slučaj izdavanja licence, Komisija je zaključila da sve prijave ispunjavaju zakonske kriterijume NKM-a i odlučila je da odobri sve preporuke.

Što se tiče druge tačke dnevnog reda, u vezi sa pravnim slučajevima vezanim za kršenje Zakona Br. 03 / L-073 o Opštim Izborima, odnosno zbog nedostavljanja dnevnika A i B, nakon diskusije o ovoj tački, Komisija je odlučila da odloži odluku za sledeći sastanak.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE