3361 - Lajmi_i_plot | KPM

Šef misije OEBS-a na Kosovu, Ambasador Michael Davenport, Posetio je Nezavisnu Komisiju za Medije

27 May 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) primila je danas šefa misije OEBS-a na Kosovu, ambasadora, gospodina Michael Davenport-a. Ambasadora su primili Predsednik NKM g. Xhevat Latifi i Izvršni Šef NKM g. Luan Latifi.

U uvodnom govoru, Predsednik g. Latifi rekao je da je srećan što saradnja sa OEBS-om postoji od uspostavljanja NKM-a kao institucije i izrazio spremnost kao Predsednik dalje produbljuje ovu saradnju između institucija. Gospodin g.Latifi je takođe obavestio g.Davenporta o najvažnijim aktivnostima NKM-a, u ispunjavanju ustavnih i zakonskih obaveza, sa posebnim naglaskom na njenu posvećenost završetku procesa prelaska na digitalno emitovanje, problemima koje donosi bavljenje Pavidemijom Covid-19, finansijske poteškoće sa kojima se NKM suočava kao rezultat smanjenja budžeta koji su direktno uticali na rad i institucionalnu i finansijsku nezavisnost NKM-a.

Ambasador OEBS-a na Kosovu g. Davenport se zahvalio na sastanku i dodao da je duga institucionalna saradnja između OEBS-a i NKM-a na nivou i potvrdio spremnost OEBS-a da će ta saradnja nastaviti da napreduje dalje. Uvažavajući značaj institucije NKM-a, on je izrazio posvećenost kontinuiranoj podršci u primeni najviših standarda u oblasti regulacije audio-vizuelnih medijskih usluga. Ambasador je takođe rekao da je svestan nekih poteškoća sa kojima se NKM susretao od početka svog rada, stoga ceni dosadašnji rad i iskustvo koje ima u razvoju institucija u regionu, impresioniran je razvojem na Kosovu. Što se tiče razvoja na polju medija, čitav svet se suočava sa brojnim načinima zloupotrebe slobode izražavanja, pa je impresivan radom i posvećenosti NKM-a, gde je poseban naglasak dat Medijskom Obrazovanju, uključujući Saradnja NKM sa OEBS-om i drugim institucijama.

Dok je glavni Izvršni Šef g. Latifi se zahvalio Ambasadoru g. Davenportu na poseti i na kontinuiranoj podršci koju je OEBS pružao NKM-u, suočen sa poteškoćama sa kojima se NKM susreo kao institucija. U vezi sa izazovima NKM-a, Izvršni Šef je napomenuo da glavni izazov ostaje finansijska nezavisnost NKM-a i završetak procesa prelaska na digitalno emitovanje. U ovom pitanju postoji zastoj, ali treba pojasniti da je NKM ispunila svoju zakonsku obavezu i podnela Vladi na odobrenje Strategiju Digitalizacije četiri puta do 2019. godine, ali nikada nisu dobili odgovor zašto ova Strategija nije podržana. NKM stoga očekuje kontinuiranu podršku OEBS-a u rešavanju ovih izazova. Uprkos raznim izazovima, uključujući prepreke koje predstavlja pandemija Covid-19, NKM je nastavila sa svojim opredeljenjima, posebno u pogledu Medijskog Obrazovanja, gde je potpisala Memorandume o Saradnji sa Odeljenjem za Novinarstvo Univerziteta u Prištini, Kosovski mediji Institut, Centralna izborna komisija Komisije i Agencija za ravnopravnost polova. Izvršni Šef je takođe pojasnio novi nacrt zakona o NKM-u, gde je od 2017. godine Skupština inicirala izmenu, ali ona nikada nije finalizovana i sada je ponovo u zakonodavnom programu Vlade. NKM nije obaveštena o ovom koraku, videli smo samo obaveštenje od strane Vlade. Novi zakon bi, međutim, trebalo da bude usklađen sa AVMS direktivom EU i da se bavi svim komentarima koje je Savet ministara prethodno podneo na ovaj nacrt zakona.

Nezavisna Komisija za Medije