Të licencuarit
3367 - Lajmi_i_plot | KPM

Nezavisna Komisija za Medije održava trodnevnu radionicu

29 June 2021

U okviru izgradnje i jačanja kapaciteta, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) od 28. do 30. juna održava trodnevnu radionicu na temu: “Odnosi sa medijima i izgradnja kapaciteta za upravljanje društvenim medijima”.

Radionica se odvija u okviru saradnje NKM-a sa misijom OEBS-a na Kosovu. Ovoj radionici pisustvuju  službenika NKM-a, predstavnici Saveta za Štampu Kosova (SŠK), predstavnici OEBS-a i medijski stručnjaci angažovani kao predavači na radionici. Svrha ove radionice je da predstavi najnovija dostignuća u oblasti medija i odnosa sa javnošću i medija.

Prva sesija koja je obrađena na radionici bila je na temu „Mediji i odnosi sa javnošću“ gde su učesnici imali priliku da se informišu o najnovijim razvojnim trendovima vezanim za oblike odnosa s javnošću.

Sledeća sesija o kojoj se govori na radionici je „Uloga i značaj medija u društvu“. U ovoj tački je predstavljen razvoj na medijskom tržištu, stvaranje novih sredstava komunikacije i novih oblika i metoda komunikacije.

Treća sesija na ovoj radionici je na temu „Upravljanje i interakcija sa društvenim mrežama“. U ovoj temi predstavljena je uloga i značaj društvenih mreža, njihova sve veća snaga poslednjih godina i konkurencija koju neke društvene mreže čine tradicionalnim medijima i širenje lažnih vesti putem društvenih mreža.

Četvrta sesija na ovoj radionici je na temu „Korišćenje društvenih medija za profesionalnu komunikaciju“. U ovoj temi su predstavljena pravila o dizajniranju komunikacionih strategija, kreiranju stranica i pokretanju kampanja.

Ova aktivnost se održava u okviru podrške NKM-u od strane misije OEBS-a na Kosovu.

Nezavisna Komisija za Medije