Të licencuarit
3372 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM održava vanredne sastanke

02 July 2021

NKM održava redovni sastanak danas, 2. jula 2021. godine, u 15:30 u kancelariji NKM-a, Rr. Car Justinijan br. 124 Grad, Peiton.

Dnevni red:

  1. Preispitivanje odluke o suspendovanju izvršnog direktora;
  2. Razmatranje odluke o imenovanju zamenika izvršnog direktora.

 

 Nezavisna Komisija za Medije