3376 - Lajmi_i_plot | KPM

29. jul 2021 odrzace je redovni sastanak NKM-a

28 July 2021

Sastanak NKM-a će se održati 29. jul 2021, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE