Të licencuarit
3377 - Lajmi_i_plot | KPM

Saopštenje Nezavisne Komisije za Medije

29 July 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) obaveštava javnost i predstavnike audio-vizuelnih medijskih usluga, da je na sastanku održanom 29. jula 2021. godine odlučila da PREKIDA privremenu suspenziju licenci za pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga emitovanjem putem mreža distributivnih operatora.

Iako odluka o pokretanju postupka za izmenu i dopunu Uredbe o dobavljačima audio i audiovizuelnih medijskih usluga NKM-2017/02 ostaje na snazi.

Uzimajući u obzir činjenicu da su nakon pokretanja postupka za izmenu Uredbe uočena pitanja koja zahtevaju duže vreme za ocenu i da postupci za izmenu ove uredbe i pregled kriterijuma za licenciranje zahtevaju relativno dugo vreme i konsultacije sa u drugim zemljama , Komisija je odlučila da obustavi izdavanje licenci, kako bi se mogli rešiti svi zahtevi za licenciranje i potencijalnim kandidatima obezbediti dozvole za emitovanje do stupanja na snagu nove uredbe.

Za više detalja, priložite Odluku.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE