Të licencuarit
3392 - Lajmi_i_plot | KPM

Nezavisna Komisija za Medije održala je sastanak sa predstavnicima pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga u regionu Prizrena

15 September 2021

Nakon regionalnih sastanaka koje Nezavisna Komisija za Medije organizuje sa licencima NKM-a,  od 14. septembra 2021. Godine NKM je održao regionalni sastanak u Prizrenu.

Ovom sastanku je prisustvovala većina licenciranih medija u ovom regionu. Sa vlasnicima licence je razgovarano o lokalnom izbornom procesu 2021. godine, odnosno obavezama medija prema Poglavlju VIII Zakona o izborima i podzakonskim aktima NKM-a i Uredbi 2013/03 o zaštiti dece i maloletnih lica u audiovizuelnim medijskim uslugama.

NKM je uvela važeće zakonodavstvo koje reguliše funkcionisanje medija u Republici Kosovo u vezi sa izborima kao prezentaciju o najčešćim kršenjima koje je NKM otkrila tokom poslednjih izbora.

Glavne teme o kojima se raspravljalo bile su sadržaj komercijalnih audiovizuelnih komunikacija, reklamirani proizvodi, sponzorstvo dečijih programa, plasman proizvoda i odgovarajuće mere kako bi se osigurala opšta zaštita dece i maloletnika od štetnih sadržaja.

Sastanak je praćen diskusijama korisnika licenci o pitanjima koja se generalno odnose na obaveze prema medijima tokom izbornog procesa, ali o stanju medija u regionu Prizrena tokom pandemije, što je i dalje prilično teško kao i u svim drugim regionima na Kosovu. Problemi ostaju s pitanjem finansiranja, nedostatkom prihoda od oglašavanja i marketinga, posebno za radijske postaje. Pohvaljen je i rad lokalnih i regionalnih medija u periodu pandemije radi informisanja javnosti.

Nezavisna Komisija za Medije