Të licencuarit
3398 - Lajmi_i_plot | KPM

Sledeći sastanak održan je između NKM -a, Odeljenja za novinarstvo Univerziteta u Prištini i IMK -a

20 September 2021

U okviru saradnje između NKM -a sa Odeljenjem za novinarstvo Univerziteta u Prištini (UP) i Kosovskim Institutom za Medije (IMK), danas je u Kancelariji NKM -a održan sledeći sastanak između njihovih predstavnika.

Svrha ovog sastanka bila je da se iniciraju i konkretizuju projekti koji se zasnivaju na Memorandumu o Saradnji NKM-a sa UP i IMK.

Uz podršku Misije OEBS -a na Kosovu, postignuto je da se započne sa sprovođenjem ciljeva memoranduma, odnosno početkom stažiranja za studente novinarstva, koje je odabralo Odeljenje za novinarstvo. Svrha ovog angažmana je istraživanje i analiza programskog sadržaja koji se odnosi na zastupljenost djece i rodnu zastupljenost u medijima.

Ovo je samo prvi konkretan korak ka implementaciji memoranduma, jer će se saradnja između IMC -a, IMK -a i UP -a nastaviti sa budućim projektima usmerenim na bavljenje medijskim temama u oblasti audiovizuelnih medijskih usluga.

 

Nezavisna Komisija za Medije