Të licencuarit
3399 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje za licencirane

23 September 2021

Nezavisna komisija za medije (NKM), na osnovu svog zakonskog mandata, kontinuirano monitoriše medije kako bi procenila njihovu usklađenost sa Zakonom o NKM-u i podzakonskim aktima NKM-a, u smislu sponzorstva, postavljanje u vestima i oglašavanje na podeljenom ekranu, emisijama o aktuelnim temama.

NKM vas podseća da je sponzorstvo, postavljanje proizvoda u vestima i oglašavanje na podeljenom ekranu i emisijama o aktuelnim temama zabranjeno Zakonom NKM-a i Uredbom NKM-2017/07 .

NKM pojašnjava licenciranom  da nije reč o zabrani svih oblika reklamiranja, već samo u nekim emisijama gde se rešavaju pitanja u vezi sa aktuelnostima koje su od javnog interesa.

Stoga, NKM zahteva od licenciranih da se pridržavaju pravila koja se odnose na zabranu sponzorisanja i postavljanje proizvoda i da NKM-a uvek ostaje  raspolaganju strankama da u svakom trenutku pruže pojašnjenja u vezi sa primenom ovih zakonskih zahteva.

Nezavisna Komisija za Medije