Të licencuarit
3401 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA KOMENTARE

27 September 2021

Na sastanku održanom 17. septembra 2021 godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je za javnu raspravu:

- NACRT Uredba o Pruzaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga;

Bazirajuci se na član 8, stav 2, Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentar u vezi sa ovo Uredba.

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od 27 septembra 2021, do  15. oktobra 2021 do 16:00 casova.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.124 Gradić Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko:

 • elektronske pošte: info@kpm-ks.org .

Nezavisna Komisija za Medije