Të licencuarit
3407 - Lajmi_i_plot | KPM

Sledeći sastanak je održan u vezi sa borbom protiv piraterije na audiovizuelnom oblasti

08 October 2021

Nezavisna Komisija za Medije, 7. oktobra 2021. godine, održala je sledeći sastanak sa Kosovskom Policijom i predstavnicima Operatora Distribucije, u vezi sa borbom protiv piraterije na audiovizuelnom polju.

Svrha diskusije bio je međuinstitucionalni sporazum u borbi protiv piraterije, u skladu sa nadležnostima odgovarajućih institucija, uzimajući u obzir složenost borbe protiv ove pojave (zbog brzog tehnološkog razvoja).

U zaključku, razgovarano je o mogućnosti potpisivanja memoranduma o međuinstitucionalnoj saradnji kako bi se olakšala buduća saradnja, kako bi se odgovorili na sve posebne zahteve i potrebe u vezi sa borbom protiv piraterije na mreži u audiovizuelnoj oblasti.

 

Nezavisna Komisija za Medije