Të licencuarit
3408 - Lajmi_i_plot | KPM

18. oktobra 2021 odrzace je redovni sastanak NKM-a

13 October 2021

Sastanak NKM-a će se održati 18. oktobra 2021, s’početkom u 08:30 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde možete naći dnevni red sastanka.

 Nezavisna Komisija za Medije