Të licencuarit
3410 - Lajmi_i_plot | KPM

Održan je međuinstitucionalni sastanak u okviru saradnje na izbornom procesu.

15 October 2021

Danas 15. oktobra 2021 su održane zajedničke konferencija za štampu svih institucija koje su potpisale Memorandum o Saradnji za Izborni Proces, u vezi sa pripremom institucija za nesmetano odvijanje izbornog procesa. Konferencija je održana u okviru Memoranduma, čiji je deo šest institucija: Nezavisna Komisija za Medije (NKM), Centralna Izborna Komisija (CIK); Kosovska Policija (KP); Državni Tužilac (SP); Izborno Veće za Žalbe i Predstavke (IPŽP) i Sudski Savet Kosova (SSK).

Predsednik g.Xhevat Latifi, učestvovao je na ovoj zajedničkoj konferenciji između svih gore navedenih institucija. Ovom prilikom su predstavnici relevantnih institucija apelovali na političke subjekte i građane Republike Kosovo da poštuju sva izborna pravila na snazi, kako bi imali slobodan izborni proces. Predsednik Latifi, naglasio je da NKM monitoriše medije tokom čitavog izbornog procesa, istovremeno pozivajući medije da izveštavaju pošteno i nepristrasno, izbegavajući zakonska kršenja, posebno tokom perioda izborne tišine.

Nezavisna Komisija za Medije, na osnovu Poglavlja VIII Zakona o opštim izborima, ima mandat da nadgleda medije tokom izveštavanja o izbornoj kampanji i izbornoj tišini, da proceni njihovu usklađenost sa Zakonom o izborima i podzakonskim aktima. NKM je, kako bi pomogla licencema da se pridržavaju Poglavlja VIII Izbornog zakona, pre početka izborne kampanje, 7. septembra 2021. godine, obavestila vlasnika licence o sprovođenju izborne kampanje i prosledila vlasniku licence IMC -ov Vodič za medijsko ponašanje tokom izbora. NKM tokom praćenja medija u fokusu ima jednaku i poštenu zastupljenost političkih subjekata i kandidata koji učestvuju na lokalnim izborima. Općenito, medijski tretman je bio ispravan i jednak, što odražava pluralističko predstavljanje političkih stavova u određenim emisijama. NKM je, u odnosu na identifikovane povrede, postupila u skladu sa važećim zakonskim odredbama, zahtevajući od korisnika licence da postupaju u skladu sa zakonskim obavezama koje proističu iz Poglavlja VIII Zakona o izborima i podzakonskim aktima NKM. Za subjekte koji su nastavili da krše zakonske odredbe, NKM je u procesu odlučivanja gde će biti izrečene propisane zakonske mere.

Konferenciju je organizovao Institut za Demokratiju za Razvoj (D4D).

Nezavisna Komisija za Medije