3412 - Lajmi_i_plot | KPM

Odlaže se rok za komentare za NACRT Uredba o Pruzaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga

15 October 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), na sastanku održanom  17. septembra 2021.godine, odobrila je za javnu raspravu: NACRT Uredba o Pruzaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga.             

Period otvoren za javne komentare bio je od 27 septembra 2021, do  15. oktobra 2021.godine. Kako bi pružili dodatne mogućnosti svim zainteresovanim stranama da dostave svoje pismene komentare, za gore pomenutu uredbu, NKM je odlučila da produži rok za otvoreni period za javne komentare do 22. oktobra 2021. godine.

NKM poziva predstavnike pružaoca audiovizulenih medijskih usluga i druge zainteresovane strane, da svoje pismene komentare dostave putem e-maila:info@kpm-ks.org.

Nezavisna Komisija za Medije