3415 - Lajmi_i_plot | KPM

Delegacija NKM -a prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji o zaštiti dece u audiovizuelnim medijima

19 October 2021

Delegacija Nezavisne Komisije za Medije koju čine članica Azra Desić, Zamenik Izveršnog Šef Faruk Rexhaj, Gentiana Hoti i Besim Rexhepi učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji o zaštiti dece u audiovizuelnim medijima, koju je organizovala Autoritet za audiovizuelne medije (AAM), a koja je održana u Tirani od 12. do 13. oktobra 2021.

Glavne tačke ove međunarodne konferencije bile su zaštita dece u audiovizuelnim medijima, evropski standardi i najbolje prakse za zaštitu dece i maloletnika.

Učesnici ove konferencije bili su uglavnom regulatori iz jugoistočne Evrope: Albanije, Kosova, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Grčke, Turske, kao i različiti međunarodni i domaći stručnjaci.

Otvaranje konferencije održala je predsednica AMA gđa. Armela Krasniki i Teresa Ribeiro iz misije OEBS -a.

Konferencija je vođena u odvojenom obliku, u tri grupe sa različitim panelistima.

Na konferenciji su predstavljena iskustva u vezi sa ulogom regulatora i organizacija u osiguravanju zaštite djece i maloljetnika, kao i mjere za povećanje saradnje između regulatora prema evropskim i evropskim standardima i najboljoj praksi. Takođe se raspravljalo o praćenju, oglašavanju i najčešćim slučajevima ili prekršajima posljednjih godina u njihovim medijima, kao i o mjerama izvršenja koje su preduzete protiv ovih slučajeva.

Učešće na ovoj konferenciji bilo je veoma važno za MOS jer je NKM kontinuirano pratio, fokusirajući se na gore navedene teme. Takođe, prezentacije stručnjaka iz različitih zemalja, sa objašnjenjima kako se postupalo po predmetima u određenim situacijama, bile su veoma korisno iskustvo za rad NKM u pogledu zaštite dece u audiovizuelnim medijima.


Nezavisna Komisija za Medije