Të licencuarit
3417 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

17 September 2021

Dana 17. septembra 2021. godine Nezavisna Komisija za Medije (NKM) održala je deseti po redu sastanak za ovu godinu. Na ovom sastanku Komisija je razmotrila Nacrt uredbe za pružaoce audio i audiovizuelnih medijskih usluga. Nakon pregleda nacrta, Komisija je odobrila da se on prosledi na javnu raspravu. Na osnovu člana 8 stav 2, Zakona o NKM br. 04 / L-44, IMC je javno pozvao predstavnike audio-vizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da dostave pisane komentare na gore pomenuti nacrt uredbe.

Period otvoren za javne pisane komentare je od 27. septembra 2021. do 15. oktobra 2021. godine.

Takođe na ovom sastanku Komisija je uputila zahtev za promenu vlasništva:

BB Herc - Preporuka za odbijanje zahteva za promenu vlasništva

Nakon razmatranja preporuke Izvršne Kancelarije u ovom slučaju, Komisija je zaključila da ovaj zahtev ne ispunjava pravne kriterijume NKM -a i odlučila da odbije zahtev za promenu vlasništva.

Nezavisna Komisija za Medije