Të licencuarit
3421 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIVNICA - KONFERENCIJA ZA MEDIJE

01 November 2021

Nezavisna Komisija za Medije održaće pres konferenciju u vezi prezentacijom “Izveštaja o monitorisanje Pružalac Audio-vizuelnih Medijskih Usluga tokom kampanje za  lokalne izbore  2021”.

Ova konferencija ima za cilj da predstavi nalaze NKM-a o monitorisanje medija tokom izborne kampanje za lokane izbore 2021. godine.

Konferencija će se održati u utorak (sutra) 2. novembra 2021. u 10:00 u kancelariji NKM, u ul. Perandori Justinijan, br. 124, Qyteza Pejton, Priština.

Nakon konferencije, izveštaj biće distribuiran novinarima u fizičke kopije.

 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE