Të licencuarit
3422 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM objavlja Izveštaj o Monitoringu medija tokom Lokalne Izborne kampanje 2021. godine

02 November 2021

Nezavisna Komisija za Medije na danas održanoj konferenciji za novinare objavila je „Izvještaj o monitoringu pružalaca audio-vizuelnih medijskih usluga tokom kampanje za lokalne izbore 2021. godine“.

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je odgovorna za primenu Poglavlja VIII Zakona br. 03 / L-073 o opštim izborima, koji posebno utvrđuje odredbe za „Medije tokom izborne kampanje“. Stoga je svrha monitoringa, za period od 16. septembra do 17. oktobra 2021. godine, bila da se oceni učinak pružalaca medijskih usluga u skladu sa Poglavljem VIII Izbornog zakona pod nazivom „Mediji tokom izborne kampanje“, kao i Zakon i podzakonski akti NKM. Ovaj izveštaj uradilo je Odeljenje za praćenje i analizu (DMA) Izvršne kancelarije i predstavlja nalaze praćenja rada medija tokom izveštavanja o izbornoj kampanji i periodu izborne tišine do zvaničnog zatvaranja biračkih mesta.

U monitoring su bila uključena dvadeset dva (22) medija, od kojih:

• Tri (3) sa nacionalnom zemaljskom pokrivenošću (RTK1, KTV i TV21);

• Četrnaest (14) sa lokalnom / regionalnom pokrivenošću (TV Liria, TV Festina, TV Prizreni, TV Besa, TV Mitrovica, TV Puls, TV Tema, TV Vali, TV Mir, TV Dukagjini, TV Syri, TV Herc, TV Most , TV Ilirija); I

• Pet (5) sa opštim programom koji se emituju preko distributivnih operatera (RTK2, Kanal 10, ATV, Klan Kosova i TE7).

Dva lokalna/regionalna zemaljska medija (TV Zoom i TV Opinion) nisu uključena u monitoring, jer nisu emitovana iz tehničkih razloga.

Tokom procesa monitoringa fokus je bio na svim oblicima medijskog predstavljanja izborne kampanje kao što su: informativna izdanja, političke reklamne tačke, izborne hronike i intervjui i debate emitovane od 16.00 do 24.00 časa. Službenici Odeljenja za praćenje i analizu (DMA) su tokom perioda praćenja ocenili: nepristrasnost u izveštavanju, prostor koji je obezbeđen za SCP, jezik koji se koristi i, uopšte, usklađenost sa Vodičem NKM za ponašanje medija tokom izbora i drugim relevantnim podzakonskim aktima NKM . Nalazi monitoringa pokazuju da je medijsko predstavljanje izborne kampanje, uglavnom, bilo objektivno i nepristrasno, u skladu sa odredbama o medijima u Izbornom zakonu i Etičkom kodeksu pružalaca audio-vizuelnih medijskih usluga. Dok su tokom izbornog perioda u NKM adresirane četiri (4) žalbe.

Kompletan izveštaj možete pronaći ovde.

 

Nezavisna Komisija za Medije