Të licencuarit
3423 - Lajmi_i_plot | KPM

Poziv za učešće u javnoj raspravi

03 November 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u skladu sa članom 8. Zakona br. 04/L-44 NKM, organizuje javnu raspravu kako bi ponovo stavio na raspolaganje javnosti i zainteresovanim stranama nacrt Uredbe o pružaocima audio-vizuelnih medijskih usluga.

NKM poziva predstavnike audio-vizuelnih medijskih usluga i druge zainteresovane strane da učestvuju u ovoj javnoj konsultaciji, da rasprave i daju komentare na predmetnom nacrt uredbe.

Tokom ovih konsultacija, NKM će zajedno sa zainteresovanim stranama razgovarati o predloženim izmenama u vezi sa predmetnim nacrtom uredbe, kao i o komentarima dobijenim od javnosti.

Sastanak će se održati 8. novembra 2021. godine u 10:00 časova u Hotel Sirius, Salla Ariga , Priština.

NKM pozdravlja vaše učešće i doprinos.

 

Nezavisna Komisija za Medije