Të licencuarit
3435 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM objavljuje Izveštaj o praćenju medija tokom kampanje za drugi krug izbora za gradonačelnika 2021.

01 December 2021

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je odgovorna za sprovođenje poglavlja VIII Zakona br. 03 / L-073 o opštim izborima, koji posebno utvrđuje odredbe za „Medije tokom izborne kampanje“. Izborna kampanja za drugi krug izbora za gradonačelnika trajala je od 8. do 12. novembra 2021. godine, dok su izbori održani 14. novembra 2021. godine.

Za sprovođenje ove zakonske obaveze, NKM je pratila programske sadržaje pružalaca medijskih usluga za period od 8. novembra 2021. do 14. novembra 2021. godine, kako bi ocenila učinak pružaoca medijskih usluga u skladu sa Poglavljem VIII od Zakon o izborima pod nazivom „Mediji tokom izborne kampanje“, kao i Zakon i podzakonska akta NKM. Ovaj izveštaj uradilo je Odeljenje za praćenje i analizu (DMA) Izvršne kancelarije i predstavlja nalaze praćenja rada medija tokom izveštavanja o izbornoj kampanji i periodu izborne tišine do zvaničnog zatvaranja biračkih mesta.

U monitoring su bila uključena dvadeset dva (22) medija, od kojih:

U monitoring su bila uključena dvadeset dva (22) medija, od kojih:

• Tri (3) sa nacionalnom zemaljskom pokrivenošću (RTK1, KTV i TV21);

• Četrnaest (14) sa lokalnom / regionalnom pokrivenošću (TV Liria, TV Festina, TV Prizreni, TV Besa, TV Mitrovica, TV Puls, TV Tema, TV Vali, TV Mir, TV Dukagjini, TV Siri, TV Herc, TV Most , TV Ilirija); I

• Pet (5) sa opštim programom koji se emituju preko distributivnih operatera (RTK2, Kanal 10, ATV, Klan Kosova i TE7).

Dva lokalna/regionalna zemaljska medija (TV Zoom i TV Opinion) nisu uključena u monitoring, jer nisu emitovana iz tehničkih razloga.

Tokom procesa monitoringa fokus je bio na svim oblicima medijskog predstavljanja izborne kampanje kao što su: informativna izdanja, političke reklamne tačke, izborne hronike i intervjui i debate emitovane od 16.00 do 24.00 časa. Službenici Odeljenja za praćenje i analizu (DMA) tokom perioda praćenja ocenili su: nepristrasnost u izveštavanju, prostor koji je obezbeđen za SCP, jezik koji se koristi i, uopšte, usklađenost sa Vodičem NKM za ponašanje medija tokom izbora i drugim relevantnim podzakonskim aktima NKM . Rezultati monitoringa pokazuju da je prikazivanje izborne kampanje od strane pružalaca medijskih usluga uglavnom bilo objektivno i nepristrasno, u skladu sa odredbama o medijima u Izbornom zakonu i Etičkom kodeksu pružalaca audio-vizuelnih medijskih usluga. Tokom izbornog perioda NKM nije uputila nikakve žalbe, za razliku od prvog kruga tokom kojeg su adresirane četiri (4) žalbe.

Kompletan izveštaj možete pronaći Ovde.

Nezavisna Komisija za Medije