Të licencuarit
3459 - Lajmi_i_plot | KPM

11. ferburara 2022 odrzace je redovni sastanak NKM-a

10 February 2022

Nezavisna Komisija za Medije održace sledeći sastanak 11. februara 2022, s’početkom u 09:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde  de možete naći dnevni red sastanka.

Nezavisna Komisija za Medije