Të licencuarit
3462 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

14 February 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 11. februara 2022. godine, pod predsedavanjem predsedavajućeg NKM, g. Dževata Latifija, održala svoj treći redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sjednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila više pravnih predmeta.

Nakon razmatranja pravnih predmeta na dnevnom redu, Komisija je odlučila da odloži donošenje odluke o ovim predmetima za naredni sastanak.

 

Nezavisna Komisija za Medije