Të licencuarit
3469 - Lajmi_i_plot | KPM

Otvoreno pismo za licencirane NKM-a / ​​​​​​​Upućeno: Pružaocima Audiovizuelnih Medijskih Ulsuga

26 February 2022

Nezavisna Komisija za Medije pomno prati medijsko izveštavanje o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, posebno o programskim sadržajima koji se nude putem različitih platformi, sa posebnim naglaskom na medije porekla i bliske aktuelnoj vlasti u Ruskoj Federaciji.

Nezavisna Komisija za Medije ovim otvorenim pismom upućuje sve svoje licencirane da budu oprezni prilikom prenosa programskih sadržaja i da preduzmu sve odgovarajuće radnje kako bi izbegli širenje propagande i lažnih vesti, posebno onih iz medija ruskog porekla ili bliskih aktuelne vlast u Ruskoj Federaciji, koja može da distribuira programske sadržaje sa sadržajem koji podstiče jezik mržnje, dezinformacija, diskriminacije, netrpeljivosti kako bi opravdao svoj rat protiv Ukrajine i koji na neki ili drugi način može ugroziti bezbednost i javni poredak Republike Kosovo.

Programski sadržaji koji promovišu govor mržnje i podstiču ili promovišu bilo koji oblik diskriminacije i netolerancije zabranjeni su Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a, i u tom pogledu su u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Kosova.

U cilju izbegavanja širenja takvog sadržaja i zaštite javnog interesa, u pružanju fer i nepristrasnih informacija javnosti o događajima od opšteg globalnog interesa, licencirani NKM-a treba da preduzmu hitne mere.

NKM visoko ceni ulogu svojih licenciranih i njihov profesionalizam u izveštavanju o ratnoj situaciji u Ukrajini.