Të licencuarit
3470 - Lajmi_i_plot | KPM

4. marta 2022 odrzace je redovni sastanak NKM-a

03 March 2022

Nezavisna Komisija za Medije održace sledeći sastanak 4. marta 2022, s’početkom u 09:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde  de možete naći dnevni red sastanka.

Nezavisna Komisija za Medije