Të licencuarit
3499 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao sastanak sa Bordom i Upravom Javnog RTV servisa (RTK)

06 May 2022

Delegaciju Nezavisne Komisije za Medije primili su na sastanku predstavnici Borda i rukovodstva Radio-televizije Kosova, u petak, 6. maja 2022. godine.

Na ovom sastanku se razgovaralo o oblastima od zajedničkog interesa u cilju povećanja saradnje između NKM i RTK.

Između ostalog, pokrenuto je i pitanje nasleđenih dugova koje RTK ima prema NKM i važnost usaglašavanja agende i aktivnosti za proces digitalizacije.

Na ovom sastanku se razgovaralo o značaju međuinstitucionalne saradnje u vezi sa procesom izrade nacrta zakona za NKM i RTK, čiji nacrti zakona su na dnevnom redu zakonodavnog reda Skupštine Kosova za ovu godinu.